Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése

Publikálva: 2014. május 13.

Az Európai Bizottság által az ISEC „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” 2012 programban meghirdetett 2013. március 6-i határidejű felhívásra „Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése” (továbbiakban RAVOT-EUR) címmel a Belügyminisztérium pályázatot nyújtott be.

A Bizottság 2013 végén kedvező elbírálásban részesítette a pályázatot, így 2014. február 1-jén hivatalosan is elindulhatott a projekt, ami a 2016. január 31-ig tartó két év alatt átfogó megoldásokat kíván nyújtani az emberkereskedelem által jelentett kihívásokra. A projekt fő célja, hogy segítséget nyújtson a szexuális illetve munka célú kizsákmányolás áldozatainak hazatérésükben és társadalmi visszailleszkedésükben, valamint egy online felület létrehozását és egy képzési anyag megírását is magában foglalja. További központi elem az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett szakemberek közötti együttműködés fokozása. A projekt teljes költségvetése 346 069 euró, melyből 311 462 eurót az Európai Unió ISEC programja biztosít.

A projekt fő törekvése egy nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus kialakítása Magyarország, Belgium és Hollandia között, amely elősegíti mind a munka, mind a szexuális célú emberkereskedelem áldozatává vált személyek biztonságos visszatérését, az áldozatok irányítását, illetve a kapcsolat- és bizalomépítést az egyes országok nemzeti mechanizmusai között. A magyar kezdeményezésű és irányítású RAVOT-EUR két partnerországa az emberkereskedelem magyar áldozatainak leginkább érintett célországai, ezért az együttműködés a kezdetektől fogva szilárd alapokon nyugodott. Fontos felismerni, hogy az emberkereskedelem egy olyan súlyos, az emberi jogokat semmibe vevő nemzetközi bűncselekmény, ami ellen csak széleskörű nemzetközi összefogással lehet hatékonyan fellépni. A RAVOT-EUR elősegíti a rendészeti szervek, hatóságok, nem-kormányzati szervezetek és minden, az emberkereskedelem áldozataival foglalkozó szereplő közötti nagyobb bizalom és jobb megértés kialakulását.

A projekt várható eredményei szerint az emberkereskedelem áldozatául esett magyar állampolgárok szükségletei, problémái világosabbá válnak, a célországokban tevékenykedő segélyszervezetek és civil szervezetek hálózata, kapacitása felmérhető lesz. A projekt keretében képzési anyag és honlap kerül kidolgozásra, amely segítséget nyújthat az áldozatok azonosításában, helyes kezelésében, illetve a szakemberek közötti kommunikációban. A RAVOT-EUR-nak köszönhetően egy olyan új nemzetközi áldozatkezelési mechanizmus jön létre, amely fenntartható módon segíti a bevont szervek munkáját és az áldozatok reintegrálását, miközben már meglévő jogi és intézményi kereteket használ nemzeti szinten és személyre szabottan igyekszik kielégíteni az áldozatok szükségleteit. A strukturált és egységes áldozatirányítási rendszer elősegíti az áldozatok biztonságos visszatérését, hozzájárul az áldozatok segítésével foglalkozó szervezetek hatékony munkájához.

A projekt során három szakértői ülést tartanak a három partnerországban nemzetközi szakértők bevonásával, hogy megvitatásra kerüljenek a legjobb gyakorlatok és az országok különböző igényei, feltételei, körülményei. A szakértői ülésekkel egy időben tanulmányutakon vesznek részt a szakértők, amelyek során közvetlenül tapasztalhatják meg a magyar, holland és belga hatóságok munkáját, a nyújtott szolgáltatások színvonalát és az áldozatkezelési mechanizmusok gyakorlati működését. A képzési anyag és a honlap leginkább a szakértői ülések és tanulmányutak alapján kerül kialakításra, amelyek fő célja egy általános terv kidolgozása annak érdekében, hogy tovább erősítse az áldozatok társadalmi beilleszkedését és saját lábra állását. Az online felület elő fogja segíteni a RAVOT-EUR fenntarthatóságát, erősíti a transzparenciát és megfelelő fórumot biztosít a szakértőknek és az áldozatoknak egyaránt a kapcsolattartásra és a legfontosabb információkhoz való egyszerű hozzáférésre. A projekt zárásaként egy budapesti konferencia keretében összegzik a szakértők és a meghívottak az elért eredményeket és bemutatják az elkészült kiadványt.

Menü

Főoldal

Navigáció