Hollandia Magyarországi Nagykövetsége magyar-holland tapasztalatcserére és képzésekre elkülönített, korlátozott számban rendelkezésére álló anyagi forrásai felhasználása céljából pályázati lehetőséget hirdet.

Pályázati felhívás – Emberkereskedelem elleni közdelemmel kapcsolatos szakértői technikai képességfejlesztés Magyarországon

1. BEVEZETŐ

Hollandia Magyarországi Nagykövetsége magyar-holland tapasztalatcserére és képzésekre elkülönített, korlátozott számban rendelkezésére álló anyagi forrásai felhasználása céljából pályázati lehetőséget hirdet az alábbi két témakörben:  

1. emberkereskedelemmel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó tevékenység

2. az emberkereskedelem áldozatainak védelme

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 

A pályázati felhívás fő célja a vidéki Magyarországon zajló, emberkereskedelemmel kapcsolatos megelőző és áldozatvédelmi tevékenységek támogatása holland-magyar képzési lehetőségek és szakértői tapasztalatcsere útján. A támogatás egyik formája 1-2 holland szakértőnek Magyarországra való utaztatása 2-3 napnyi, a fenti témákkal kapcsolatos munkamegbeszélésre. Másrészt, a támogatást ugyancsak igénybe lehet venni hollandiai képzésen való részvételre, mely esetben a nagykövetség az utazás és a szállás költségeit ajánlja fel. A támogatási lehetőség egyaránt nyitott a kormány szervei, a civil szervezetek és oktatási intézmények számára - a támogatási konstrukció igénybevétele során Hollandia Nagykövetsége természetesen segítséget nyújt a megfelelő holland szakértők megtalálásában.

3. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatokat a következő kritériumok figyelembevételével bíráljuk el:

a. Mennyiben járulnak hozzá a pályázatban megfogalmazottak az emberkereskedelem áldozatainak védelméhez vagy az emberkereskedelem megelőzéséhez?

b. A pályázat célja egyértelmű és kivitelezhető-e?

c. A pályázat költségvetése ésszerű-e?

4. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK

A pályázatokat a AXFcGjyNUEaHOMOLFm6NN0zjmQkRQQG1pbmJ1emEubmw= címre várjuk, 2016. március 11-ig. Amennyiben pályázatát támogatásra érdemesnek tartjuk, egy személyes találkozóra fogjuk meghívni annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatos részleteket megbeszéljük és az együttműködéshez szükséges holland partnerek körét kijelöljük.

5. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

A támogatást elnyerő, és a pályázatban foglalt tevékenységet végrehajtó magyar partner(eke)t egy rövid (1-2 oldalas) beszámoló elkészítésére fogjuk kérni a pályázattal kapcsolatos teljesítmény és eredmény vonatkozásában. Hivatalos pénzügyi beszámoló elkészítésére nem tartunk igényt. A támogatások kifizetésére előre fizetés esetén a támogatási döntés meghozatalakor, minden egyéb esetben számla alapján kerül sor.

A pályázatok elbírálásának hatékonysága céljából kérjük, hogy pályázatukat ANGOL nyelven nyújtsák be.