Az emberkereskedelem az egyik legsúlyosabb határon átnyúló bűncselekmény és korunk egyik legösszetettebb emberi jogi kihívása, ezért is különösen fontos, hogy az Európai Bizottság október 18-át az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napjának nyilvánította. Október 18. a figyelemfelhívás napja; hatékony intézkedésekre szólít fel az emberkereskedelem felszámolása és az áldozatok nemzetközi, európai és hazai szintű védelme érdekében.

A jelenség napjainkban egyre nagyobb méreteket ölt az Európai Unióban és az egész világon. Magyarország alapértékeivel összeegyeztethetetlen, hogy polgárai, illetve a hazánkban tartózkodók az emberkereskedelem bűncselekményének áldozatává váljanak. A globalizáció hatására a bűnözők száma is emelkedik, a régióban nő a szervezett bűnözés mértéke, illetve a súlyos bűncselekmények száma, így elengedhetetlen, hogy minél szélesebb körű együttműködést folytassunk az emberkereskedelem megakadályozása érdekében – legyen szó akár államok közötti, határokon átnyúló együttműködésről vagy az állami és civil szféra összefogásáról. Az emberkereskedelem megelőzése, áldozatainak védelme és az elkövetők üldözése a társadalom közös érdeke és feladata.

A Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkára által elnökölt Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és az NGO Kerekasztal rendszeres ülései bizonyítják, hogy hazánkban az érintett partnerek bevonásával aktív munka folyik a jelenség felszámolása érdekében. Magyarország új emberkereskedelem elleni stratégiájának előkészítése folyamatban van. Célul tűzi ki a megelőzés mellett az emberkereskedelem és az ahhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítését és az elkövetők felelősségre vonását célzó jogi eszközök alkalmazása hatékonyságának fokozását is.

Emellett a továbbiakban is minden lehetséges fórumon felhívjuk a figyelmet az ügy fontosságára. Hazánk csatlakozott az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) tudatosságnövelő és preventív célú kampányához is, amely az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napján, október 18-án indul. A héten tartották az Európai Migrációs Hálózat nemzetközi konferenciáját, amelyen hazai és nemzetközi szakértők vázolták fel a jelenség határon átnyúló jellegéből fakadó kihívásokat és osztották meg egymással és a hallgatóságukkal a jó gyakorlatokat.