Magyarországon az emberkereskedelem elleni fellépés összehangolásáért a Belügyminisztérium felel. A minisztérium európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkára látja el az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor szerepét, őt munkájában az Emberkereskedelem Elleni és Horizontális Ügyek Osztálya segíti.

Az emberkereskedelem jelensége több szakterület folyamatos együttműködését igényli. A hatékonyabb információáramlás és munkaszervezés érdekében a Belügyminisztérium 2008-tól létrehozta a Nemzeti Koordinációs Mechanizmust, amelynek tagjai az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett tárcák, egyéb állami szervezetek és az állami támogatással védett szállást működtető civil szervezetek.

A Nemzeti Koordinációs Mechanizmus munkáját az NGO Kerekasztal egészíti ki, ami a prevenció és az áldozatsegítés területén tevékenykedő civil szervezeteket tömöríti.

A két formáció általában félévente ülésezik. Ezen alkalmak célja az elmúlt időszak tevékenységeiről való beszámoló, az aktuális szakmai kérdések és a jövőbeli célok megvitatása, valamint az elérhető pályázati lehetőségekről való tájékoztatás.

A Nemzeti Koordinációs Mechanizmus tagjainak emberkereskedelem elleni tevékenysége:

 • gyermekvédelem, szociális ellátórendszer >>Belügyminisztérium
 • védett szálláshelyek fenntartása >> Kulturális és Innovációs Minisztérium
 • áldozatsegítés, jogalkotás >> Igazságügyi Minisztérium
 • külföldön áldozattá vált magyar állampolgárok támogatása >> Külgazdasági és Külügyminisztérium
 • munkaerőpiaci felügyelet, munkaügyi ellenőrzések >> Gazdaságfejlesztési Minisztérium
 • bűnmegelőzés >> Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
 • bűnmegelőzés, bűnüldözés >> Országos Rendőr-főkapitányság
 • büntetőeljárások, igazságszolgáltatás >> Legfőbb Ügyészség, Országos Bírósági Hivatal
 • bűnözés és áldozattá válás kutatása >> Országos Kriminológiai Intézet
 • harmadik országbeli állampolgárok azonosítása és ellátása >> Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
 • külföldön áldozattá vált magyar állampolgárok biztonságos hazatérése >> Nemzetközi Migrációs Szervezet
 • áldozatok védett szálláshelyre irányítása >> Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
 • államilag támogatott védett házak fenntartása >> Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány, Baptista Szeretetszolgálat

Eljárásrend I. Magyar állampolgárságú, ill. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező áldozatok azonosítása Magyarországon 
Eljárásrend II. Magyar áldozatok azonosítása külföldön