Elkészült az Európai Unió emberkereskedelem elleni stratégiája

Publikálva: 2021. április 16.

Az Európai Bizottság 2021. április 14-én tette közzé Emberkereskedelem elleni Uniós Stratégiáról szóló közleményét, ami megalapozza a jelenséggel szembeni fellépést a 2021-2025 közötti időszakban.

Az új stratégia célja az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyabbá tétele többek között azzal, hogy a jelenséget a lehető leghamarabb megakadályozza, és magas kockázatú, de alacsony bevételű tevékenységgé változtatja. Tekintettel arra, hogy az emberkereskedelem rendkívül súlyos bűncselekmény, a stratégia szorosan kapcsolódik a 2021-2025 közötti Szervezett Bűnözés elleni Stratégiához.

A dokumentum öt fő irányvonal mentén épül fel, az alábbi prioritási területeknek megfelelően:
a)    az emberkereskedelem átfogó kezelése – megelőzés, áldozatvédelem, az elkövetők eljárás alá vonása,
b)    az emberkereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások iránti kereslet csökkentése,
c)    az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolását célzó bűnözési modell megtörése,
d)    az áldozatok védelme, különös tekintettel a nőkre és a gyermekekre,
e)    a nemzetközi dimenzió.

Összességében a stratégia kimondja, hogy az elmúlt évtized során tett intézkedések ellenére továbbra is magas az emberkereskedelem áldozatává válás kockázata, különösen a sérülékeny csoportok körében. A Bizottság újból kihangsúlyozza elkötelezettségét és határozott szakpolitikai keretet teremt az emberkereskedelem elleni fellépés érdekében, hozzátéve, hogy e kötelezettségvállalás középpontjában a nők és gyermekek állnak.

Amellett, hogy a stratégia végrehajtásának időszaka 2021-2025, a Bizottság kész azonnal reagálni az újonnan felmerülő kihívásokra is. Az előzetes elképzelések szerint a Bizottság rendszeres jelentésekkel kívánja naprakészen tartani a Tanácsot és az Európai Parlamentet a stratégia végrehajtásának alakulásáról.
A stratégia szövege a Bizottság honlapján érhető el (angol nyelven).

Menü

Főoldal

Navigáció