Pályázati lehetőség az emberkereskedelem áldozatainak támogatására

Publikálva: 2019. június 13.

Az Európai Bizottság emberkereskedelem elleni koordinátorának irodája tájékoztatta a tagállamokat, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs alap uniós intézkedésekre vonatkozó 2019. évi munkaprogramjának 5. témaköre az emberkereskedelem áldozatainak támogatására is biztosít lehetőséget.

Az emberkereskedelem áldozatainak jogaikhoz, jogosultságaikhoz való jobb hozzáférése azon 2017-es bizottsági közlemény prioritásai között is szerepel, amely dokumentum beszámol az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia nyomon követéséről, valamint további konkrét intézkedések meghatározásáról.

A közlemény és egyes további értékelések – mint például a Frontex 2018-as kockázatelemzése és az emberkereskedelem elleni küzdelem terén elért haladásról szóló második bizottsági jelentés – megállapításait alapul véve, ennek a támogatható témakörnek a célja, hogy erősítse az érintett feleket az EU emberkereskedelem elleni irányelvének végrehajtásában, különös tekintettel az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott segítségre és támogatásra vonatkozó rendelkezések tekintetében.

A támogatott transznacionális projektek célja, hogy az emberkereskedelem harmadik országbeli áldozataival összefüggésben megfogalmazott célok és prioritások támogatásával hozzájáruljanak a 2017-es közlemény végrehajtásához. A támogatott projekteknek ki kell emelniük a jelenség nemek szerint specifikus jellegét, valamint a nagy kockázatú csoportokat és a veszéllyel érintett ágazatokat.

Ez magában foglalja a következőkre irányuló kezdeményezéseket: korai azonosítás; támogatás, segítségnyújtás és védelem biztosítása, figyelembe véve az áldozatok sajátos szükségleteit, megfelelve a koruknak, nemüknek és kizsákmányolásuk formája konkrét következményeinek; integráció, biztonságos önkéntes visszatérés; tartós megoldások a gyermek áldozatok számára; újbóli áldozattá válás megelőzése (ismételt viktimizáció).

A pályázati felhívás közzététele a közeljövőben várható.

Részletek a következő linken keresztül érhetőek el:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions/docs/c3247-annex-decision-amif-awp-2019.pdf

Menü

Főoldal

Navigáció