Az Országos Kriminológiai Intézet gondozásában megjelent Windt Szandra A láthatatlan emberek – az emberkereskedelem jelensége Magyarországon című kötete.

„Az emberkereskedelem tipikusan a társadalmi, gazdasági problémákra, és az azokból eredő kiszolgáltatottságokra »reagáló« jelenség. Az ellene történő fellépésnek ezért a hagyományos büntetőjogi »megoldások« mellett sokkal inkább annak társadalmi-gazdasági gyökereit kell céloznia” – írja a szerző a bevezetőben. 

A kötet bemutatja és értékeli az emberkereskedelem elleni küzdelem jogszabályi környezetét, korábbi kutatásai alapján felvázolja az emberkereskedelem szociológiai és kriminológiai jellemzőit, a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok specifikumait. A rendőrségi és ügyészségi ügyiratokat feldolgozva átfogó képet ad a szexuális kizsákmányoláshoz és kényszermunkához kapcsolódó büntetőeljárások gyakorlatáról, és azokról a kizsákmányolási formákról is szól (pl. a koldulásra vagy bűncselekmények elkövetésére kényszerítés), melyeket még nagyobb látencia övez hazánkban. 

A könyv legújszerűbb része az ügyészek körében végzett attitűdvizsgálat értékelése – ehhez 189 ügyész bevonásával készült kérdőíves felmérés. 

A kiadványt egyszerre ajánlható a téma iránt érdeklődőknek és az emberkereskedelem elleni küzdelem valamely aspektusával behatóan foglalkozó szakembereknek is. 

[OKRI, Budapest, 2021, p. 240, ISBN 978-963-7373-30-5]