„Az emberkereskedelem aktuális helyzete Magyarországon” címmel rendezett konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) a megújult Károlyi-Csekonics palotában.

A KRE Szociális és Egészségtudományi Kara – a Belügyminisztérium szakmai támogatásával – 2021 szeptemberében elsőként indított önálló egyetemi tárgyat az emberkereskedelem témakörében. Az őszi szemesztertől az ELTE-n is kiemelt figyelmet kap a jelenség a kortársbántalmazáshoz kapcsolódó kurzus részeként. 

A 2021. március 30-án rendezett konferenciát dr. habil. Szuchy Róbert oktatási rektorhelyettes és dr. Jakubovich Nóra, a Belügyminisztérium Emberkereskedelem Elleni és Horizontális Osztályának vezetője nyitotta meg. A rendezvény jó alkalmat kínált, hogy az oktatók bemutassák a kezdeti tapasztalataikat. Emellett a nap folyamán rangos vendégek tartottak előadásokat az emberkereskedelem kriminológiai jellemzőiről, a területen folyó szociológiai kutatásokról, az ügyészségnek a gyermekvédelmi jelzőrendszerben betöltött szerepéről, és nem utolsósorban a civil szereplők munkásságáról.  

Mint ismert, a 2020–2023. évi emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia célul tűzte ki az emberkereskedelem témájának fokozott megjelenítését a szociális munkások képzésében, így a megkezdett együttműködés a következő években további egyetemekre is kiterjedhet.