Az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia 2020–2021. évi intézkedési tervének végrehajtása állt a megbeszélés középpontjában.

A járványhelyzetre tekintettel február 25-én ismét online formában került sor az emberkereskedelem elleni küzdelemben érintett hazai minisztériumok és egyéb állami szervek értekezletére. A megbeszélés első felében az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinátor, Dr. Hegyaljai Mátyás helyettes államtitkár ismertette az elmúlt hónapok fontos fejleményeit (a TIP-jelentés megküldése az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége részére, az európai uniós emberkereskedelem elleni stratégia előkészítése és a BM képzési tevékenységei). A második napirendi pont a Belügyminisztérium által támogatott emberkereskedelmi tárgyú kutatás bemutatása volt. A vezető kutató elmondta, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozása, illetve a külföldi jó gyakorlatok bemutatása már megtörtént és megkezdődtek a segítő szakemberekkel és az áldozatokkal (túlélőkkel) folytatott interjúk. Utóbbiak esetében ugyanakkor nehezítő körülményt jelent a szociális ellátó intézményekben elrendelt látogatási tilalom. 

Ezt követően a folyamatban lévő európai uniós projektek kedvezményezettjei számoltak be az előrehaladásról. Az Igazságügyi Minisztérium és a Baptista Szeretetszolgálat által megvalósított „Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére” c. projekt keretében több új áldozatsegítő szolgáltatás is bevezetésre került, pl. menekítés és szállítás, kiegészítő szolgáltatások (családgondozás, pénzgazdálkodási tanácsadás, stb.), direkt asszisztencia, utógondozás. A projektnek köszönhetően fejenként 500 ezer forint reintegrációs támogatást is tudnak biztosítani az áldozatok részére. Szintén a Belső Biztonsági Alapból, hazai társfinanszírozással valósul meg a Nemzetközi Migrációs Szervezet „Ne hagyd, ne tedd! – emberkereskedelem elleni kampány” c. projektje. A projekt keretében kutatás készült az emberkereskedelem pszichológiai mozgatórúgóiról, iskolai foglalkozásokat tartanak és hamarosan egy országos médiakampány eszközével is ráirányítják a figyelmet az emberkereskedelem jelenségére. 

Az ülésen kiemelt figyelmet kapott az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia 2020–2021 közötti időszakra szóló intézkedési tervének végrehajtása. Az 1046/2020. (II. 18.) Korm. határozatban rögzített intézkedési terv összesen 56 célterületet határoz meg, melyből hat már megvalósult. Ezek közé tartozik az ún. opt-out rendszerű áldozatsegítésre történő áttérés, melynek lényege, hogy az áldozatsegítő szolgálat automatikusan megkapja az áldozatok adatait, és ennek birtokában közvetlenül felajánlhatja számukra az állam által nyújtott támogatásokat és segítő szolgáltatásokat. Megvalósult a Nemzeti Nyomozó Iroda emberkereskedelem elleni egységénél tervezett létszámemelés, illetve az emberkereskedelemmel kapcsolatos tudásanyag beépítése a felkészülő konzulok tantervébe és vizsgakövetelményei közé. Az előrelépések közé sorolható továbbá két fontos jogszabály-módosítás is: 2020. július 1-től a Btk. megteremtette a kizsákmányolás áldozatává vált személyek által nyújtott szolgáltatás tudatos igénybe vételének büntethetőségét, 2021. január 1-től pedig beépült a Barnahus-modell szerinti gyermekbarát meghallgatás lehetősége a Büntetőeljárásról szóló törvénybe.

Az intézkedési terv szakmai megvalósítását a BM első helyi felelősként és támogató-koordináló szervként is elősegíti.