Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló egyezményében részes felek bizottságának 30. ülését Strasbourgban rendezték meg, 2022. június 17-én.

2005 májusában, Varsóban fogadták el és a megfelelő számú ratifikáció után 2008-ban lépett hatályba az Európa Tanács emberkereskedelem elleni egyezménye, amely mindenekelőtt egy szigorú ellenőrző mechanizmus felállításával járul hozzá az áldozatok jogainak védelméhez. A részes államok egyezményből eredő kötelezettségeinek teljesítését egy e célra létrehozott bizottság, az Emberkereskedelem Elleni Szakértő Csoport (GRETA) vizsgálja négyéves ciklusokban.  

Jelenleg már a harmadik értékelési kör zajlik, melynek keretében a múlt heti ülésen ismertették hat ország (Örményország, Bosznia-Hercegovina, Franciaország, Lettország, Norvégia és Portugália) tevékenységét, illetve a GRETA által részükre megfogalmazott ajánlásokat. 

Ezt követően azon országok képviselői kaptak lehetőséget az ajánlások végrehajtásának bemutatására, melyek az elmúlt két évben estek át az első, második vagy harmadik értékelési körön. 

Magyarország második értékelése 2019 közepén záródott le, és hamarosan hazánk tekintetében is megkezdődik a harmadik értékelési ciklus. Ennek keretében a kormányzatnak írásos jelentést kell készítenie 2022 októberéig az emberkereskedelem felszámolása érdekében tett erőfeszítésekről, ezt követi a GRETA szakértőinek személyes látogatása, amire a jelenlegi ütemterv alapján 2023 elején fog sor kerülni.