A Gyermekvédő Hívószám a veszélyeztetés jelzésének egyszerű és gyors lehetőségét biztosítja. A 0680 212-021 telefonszámot bárki bármikor hívhatja, aki gyermeket vagy felnőttet érintő veszélyeztető helyzetet észlel.
A Gyermekvédő Hívószám ingyenesen hívható és napi 24 órában működik. A hívást képzett szakemberek fogadják, akik a jelzés fogadását követően megteszik vagy kezdeményezik a szükséges intézkedéseket a veszélyeztetés megszüntetése érdekében.

A szolgáltatás célja tehát bármilyen, a gyermek vagy felnőtt veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.
A szolgáltatás célcsoportja (akiktől és akiknek érdekében hívást vár): veszélyeztetett gyermekek és felnőttek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok, gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai, gyermekvédelmi szakemberek.
A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó szakmai információnyújtás, szolgáltatásközvetítés és tanácsadás. Lélektani krízis kezelése vonatkozásában csak alaptámogatást nyújt, amely szakszerű krízisjelzés-fogadást és szakértőhöz (pl. lelki segély telefonszolgáltatáshoz) való irányítást foglal magában.
A célhoz igazított fő feladatai:
     a)    a gyermekek és felnőttek veszélyeztetettsége ügyében érkező jelzés fogadása és az intézkedésre jogosult/kötelezett felé továbbítása, közvetlen beavatkozást igénylő helyzetekben a szükséges intézkedések megtétele,
     b)    a gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének, hatékonyságának javítása érdekében a gyermekvédelmi veszélyeztetettséget jelző rendszer tagjai, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakemberek részére történő segítségnyújtás (szakmai információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, tanácsadás).
Amit a feladat ellátása érdekében alapelvszerűen biztosít:
     a)    Állandó elérhetőséget, 0-24 órás szolgáltatást, az év minden napján, megszakítás nélkül.
     b)    A hívó anonimitását – adatainak zártan kezelését.
     c)    Azonnaliságot: veszélyeztetettség, bántalmazás, súlyos       elhanyagolás, emberkereskedelem, prostitúcióra kényszerítés jelzése esetén, a hívást követően azonnal, a hatáskörrel rendelkező szolgáltató vagy hatóság értesítése.
     d)    Szakszerűséget, és nem utolsósorban
     e)    a gyermek vagy veszélyeztetett felnőtt mindenek felett álló érdekének érvényesítését.