Az emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia intézkedési tervének megfelelően a Belügyminisztérium tavaly felülvizsgálta az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről szóló kormányrendeletet.

Az egyik legfőbb változás a védett házas elhelyezés időtartamát 90+90 napban meghatározó jogszabályhely törlése. Az érintett tárcák egyetértettek abban, hogy az ellátási idő felső határának megállapítását életszerűbb a helyben lévő segítő szakemberekre bízni, hiszen az elszenvedett traumák nem összemérhetők, az egyes áldozatok rehabilitációja jelentősen meghaladhatja a hat hónapos időtávot.

Új elemként került be a kormányrendelet fogalommeghatározásai közé az ún. biztonságos szálláshely, a védett szálláshely és a közvetett áldozat definíciója. Emellett le kellett fektetni, hogy a védett szálláshelyeken az emberkereskedelem nagykorú áldozatai, valamint szükség szerint azok kiskorú hozzátartozói helyezhetők el (ezt fejezi ki a „közvetett áldozat” terminológia).

Az azonosítást végző szervek listája kibővült az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal (OKIT), továbbá a védett házak működtetésének kritériumait és a fenntartó szervezetek állami támogatását kisebb technikai módosítások érintették. 

Felülvizsgálták a jogszabályban rögzített azonosító adatlapot is. Az áldozattá válásra utaló jelek kibővített listája már a házkörüli rabszolgaság áldozatainak egyedi helyzetét is feltárja. Tipikus indikátor lehet, ha az azonosításba bevont személy családban él, de a család többi tagjától külön étkezik vagy éppen szociális juttatásokban részesül ugyan, de más veszi fel helyette, vagy egyből át kell adnia azt egy másik személy részére. A kizsákmányolás több típusa esetén is lényeges szempont továbbá a feltételezett áldozat alkohol- vagy kábítószer-függősége, különösen, ha a kizsákmányoló tudatosan törekedett ennek kialakítására vagy fenntartására. 

A jogszabály mellékletébe bekerült a 2021-ben kidolgozott új áldozatirányítási eljárásrend is, amely a Magyarország területén azonosított magyar, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező áldozatok eseteinek megfelelő kezelését segíti elő. 

A fentiekben bemutatott jogszabály-módosításokat az egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 764/2021. (XII.23.) Korm. rendelet részeként fogadta el a Parlament 2021. december 22-én, majd másnap a Magyar Közlönyben való kihirdetéssel egyidejűleg léptek életbe.