Az Országos Kriminológiai Intézetben (OKRI) 2024. június 6-án rendezték meg „Az emberkereskedelem legújabb trendjei 2020 óta, különös tekintettel a munkacélú kizsákmányolás jellemzőire” című hibrid konferenciát, amelyen 170 jogalkalmazó rendőr, ügyész és munkafelügyelő vett részt személyesen, illetve az online térben.

A konferenciát az Európai Unió Belső Biztonsági Alap programján elnyert „A munkacélú ki-zsákmányolás pénzügyi modelljének kidolgozása az áldozatok és a vállalatok azonosítása és a kizsákmányolás megakadályozása érdekében” (INVERT)  című nemzetközi projekt keretében rendezték meg.

A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a munkacélú kizsákmányolás nem-zetközi és hazai jellemzőit, a kutatási eredményeinket, a rendőrök és ügyészek ilyen ügyek során jelentkező nehézségeit, a kihívásokat, a megoldási lehetőségeket, valamint a foglalkozta-tás-felügyelet feladatait, hatáskörét és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) tevékenysé-gét.

A projektről  bővebben az OKRI honlapján  tájékozódhat.