„Az emberkereskedelem európai áldozatainak irányítása és segítése” (RAVOT-EUR) című projekt Zárókonferenciája és szakértői munkacsoportülése 2016. január 28-29-én került megrendezésre Budapesten. Az esemény fókuszában a projekt eredményeinek bemutatása, összefoglalása és értékelése, illetve az emberkereskedelem elleni küzdelem európai helyzetének jobb megértése állt.

A RAVOT-EUR projekt célja, hogy világossá és átláthatóvá tegye a transznacionális áldozatirányító rendszert Magyarország, Hollandia és Belgium között az áldozatokkal kapcsolatba kerülő illetékes szervezetek számára, hozzájáruljon az áldozatok segítéséhez, irányításához és biztonságos hazatéréséhez, illetve elősegítse a transznacionális hálózat- és bizalomépítést a szakértők között. A 24 hónapos projekt 2014. február 1. – 2016. január 31. között került végrehajtásra az Európai Unió „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” programja támogatásával.

A Zárókonferencián és szakértői munkacsoportülésen 11 ország több mint 150 szakértője vett részt – rendőrök, bírák, ügyészek, ellátást szervező koordinátorok, szociális munkások, áldozatsegítők, nyomozók, munkaügyi felügyelők, kutatók – akik megoszthatták egymással az áldozatok transznacionális irányításával kapcsolatos tapasztalataikat. Az eseményt Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium Európai Uniós és Nemzetközi Helyettes Államtitkára nyitotta meg. A konferencia első paneljében az emberkereskedelem jelenlegi helyzetének bemutatását, valamint a lehetséges megoldásokat a Nemzetközi Migrációs Szervezet regionális emberkereskedelem elleni szakértője, Irina Todorova, az Eurojust részéről pedig Dr. Venczl László, Magyarország nemzeti képviselője ismertették. Az előadók többek között felhívták a figyelmet arra, hogy az emberkereskedelem új trendjeivel és kihívásaival összhangban, szükséges folyamatosan bővíteni a határon átnyúló együttműködést, fontos fejleszteni az áldozatok biztonságos visszatérésének folyamatát, illetve ösztönözni kell a nemzetközi nyomozások és büntetőeljárások koordinációját. 

A második panel keretében a projekt végrehajtásának részletei, a RAVOT-EUR honlap és a Belgium, Hollandia és Magyarország között működő, az emberkereskedelem áldozatait segítő Transznacionális Irányítási Mechanizmusról szóló Információs Kézikönyv került bemutatásra a holland Biztonsági- és Igazságügyi Minisztérium, a belga Payoke civil szervezet illetve a magyar Belügyminisztérium képviselői előadásában. A honlap és az Információs Kézikönyv holland, angol, francia és magyar nyelven érhető el az alábbi linken: http://www.ravot-eur.eu/en/

 A szakértői munkacsoportülés kiváló lehetőséget nyújtott a szakértők számára ahhoz, hogy valós esetek alapján, a honlap és az Információs Kézikönyv segítségével két témát vitassanak meg, egyrészt az emberkereskedelem áldozatainak gyakorlati hazatérését a transznacionális áldozatirányítási mechanizmus segítségével, másrészt az emberkereskedelem áldozatává vált magyar állampolgárok biztonságos hazatérésének folyamatát. Az esemény főbb üzenetei a következőképpen foglalhatók össze:

- Az emberkereskedelem áldozatainak transznacionális irányításában való együttműködés még új az Európai Unióban, ezért fontos az együttműködés ösztönzése ezen a területen.

- Az áldozatok hatékony transznacionális azonosításához, segítéséhez, irányításához és reintegrációjához elengedhetetlen a hálózat és bizalomépítés, illetve lehetőség biztosítása a témában érintett szakértőknek ahhoz, hogy megismerjék és megértsék egymás nemzeti áldozatirányító mechanizmusait, valamint a partnerországokban alkalmazott módszereket.

- A RAVOT-EUR projekt lehetséges megoldásokat és iránymutatást nyújt az áldozatsegítés és áldozatirányítás területén, viszont fontos szem előtt tartani azt a tényt, hogy minden áldozat különböző, így valamennyi esetet az adott igényekhez és lehetőségekhez mérten szükséges kezelni.

- A fiatalkorú áldozatok és azok az áldozatok, akiknek gyermekei is vannak, kifejezetten sérülékenyek az emberkereskedelem szempontjából, ezért számukra különös figyelmet és támogatást szükséges biztosítani.