A kiadvány kifejezetten az emberkereskedelem kérdésével foglalkozik.

A 2022. évi 2. szám a területen kimagasló szakértelemmel bíró kutatók, rendőrök, bírák, ügyészek, szakértők, oktatók cikkeiben ad átfogó képet az emberkereskedelem elleni küzdelem helyzetéről.
A Belügyminisztérium számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatos munka során a jelenséget a lehető legjobban feltárja, és figyelmet fordítson az emberkereskedelemmel kapcsolatos tudományos munkára, illetve annak eredményeit az emberkereskedelem elleni fellépés során alkalmazza. Az emberkereskedelem elleni küzdelem, illetve főként a megfelelő válaszlépések hatékonyabb kidolgozása érdekében alapos, széles körű és időszerű ismeretekre van szükség a jelenséget, és különösen az emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatok valamennyi szereplőjét (áldozatok, emberkereskedők és felhasználók) és működési módját illetően. Ennek megfelelően a 2020–2023 közötti időszakra vonatkozó emberkereskedelem elleni nemzeti stratégia is célként nevezi meg az emberkereskedelem tárgyú kutatások ösztönzését, a téma fokozott megjelenítését a tudományos folyóiratokban.
Az írások a Belügyi Szemle honlapján érhetőek el.