Az emberkereskedelem áldozata/áldozatát:

• abban a hiszemben lehet, hogy akarata ellenére is köteles dolgozni
• ténylegesen nem hagyhatja el a munkahelyét
• annak jeleit mutathatja, hogy mozgását ellenőrzik
• úgy érezheti, hogy nem hagyhatja el a munkavégzés helyét
• félelmet vagy idegességet mutathat
• a személyét vagy hozzátartozóit érő erőszaknak vagy fenyegetésnek lehet kitéve
• valószínűsíthetően bántalmazásból származó sérülések nyomait viselheti magán
• olyan sérüléstől vagy egészségromlástól szenvedhet, amely jellemzően egyes foglalkozásoknak vagy felügyeleti módszernek a következménye
• bizalmatlan lehet a hatóságokkal szemben
• a hatóságok értesítésével való fenyegetés alatt állhat
• óvakodhat felfedni a bevándorlási státuszát
• lehet, hogy nincs birtokában személyazonosító vagy útiokmányának, mivel az valaki másnál van
• hamis személyazonosítóval vagy útiokmányokkal rendelkezhet
• olyan helyen tartózkodik, amelyet tipikusan személyek kizsákmányolására használnak
• nem ismeri a helyi nyelvet
• nem tudja a szállásának vagy munkahelyének címét
• engedi, hogy más válaszoljon a hozzá intézett kérdésre
• viselkedése azt mutatja, hogy más személy irányítása alatt áll
• bizonyos körülmények között történő munkavégzésre kényszerítik
• a fegyelmi szabályoknak vele szemben nem a jogszabályokban meghatározott büntetéssel szereznek érvényt
• nem tárgyalhat a munkavégzés feltételeiről
• kirívóan alacsony fizetést kap, vagy egyáltalán nem kap fizetést
• nem fér hozzá a jövedelméhez
• hosszabb időszakon keresztül kirívóan hosszú munkaidőben dolgozik
• nem rendelkezik szabadnappal
• szegényes körülmények között lakik
• nem fér hozzá az egészségügyi ellátáshoz
• csak minimális kapcsolatrendszerrel rendelkezik, vagy egyáltalán nincsenek  kapcsolatai
• korlátozottan tarthat kapcsolatot a családjával, vagy a közvetlen munkatársain kívüli személyekkel
• nem tud másokkal szabadon kommunikálni
• úgy vélheti, hogy adóssága van
• függő helyzetben lehet
• az emberkereskedelem kiindulási országának/térségének számító helyről származik
• a célországba utazás költségeit közvetítők fizették, a tartozást a célországbeli munkavégzéssel köteles ledolgozni
• megtévesztő ígéretek hatására cselekedett