„Az ukrán menekültek az emberkereskedelem tükrében” címmel rendezett konferenciát 2023. október 25-én a Belügyminisztérium márványtermében a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány a Belügyminisztérium és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) társszervezésével. A konferencia célja többek között az emberkereskedelem kockázatairól szóló, Ukrajnából érkező menekültek körében készült kutatás bemutatása volt.

A szakmai konferencián az emberkereskedelem elleni küzdelemben résztvevők – a bűnüldöző hatóságok, valamint az áldozatsegítő állami, nemzetközi és civil szervezetek képviselői – öt, a témakört különböző kontextusban vizsgáló előadást hallgathattak meg. Elsőként dr. Jakubovich Nóra a Belügyminisztérium Emberkereskedelem Elleni és Horizontális Ügyek Osztályának vezetője mutatta be az ukrán helyzethez kapcsolódó nemzetközi elvárásokat és a hazai tapasztalatokat az emberkereskedelem elleni küzdelemben.

Helena Behr, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága részéről áttekintette az ukrajnai menekültek helyzetére vonatkozó kockázati faktorokat, valamint a Magyarországon tartózkodó ukrajnai menekültek főbb szociális jellemzőit. Ezen felül az UNHCR megelőzéssel és figyelemfelkeltéssel foglalkozó tevékenységeiről is beszélt.

Kopf Katalin, a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány vezetője az UNHCR finanszírozásával megvalósuló, 2023 tavaszán kezdődő és az év végéig tartó kutatásukat ismertette. Elmondta, hogy az eltelt időszakban összesen 701 ukrajnai menedékest kérdeztek meg. Az eddigi adatok szerint a megkérdezettek fele talált munkát és dolgozik Magyarországon, a tapasztalt nehézségek közül általánosságban a megélhetés és a gyermekek iskoláztatása emelhető ki. Kopf Katalin elmondta, hogy az ukrán tolmács, pszichológus, szociológus és szociális munkás részvételével megtartott kérdőívezés során különös figyelmet fordítanak az áldozattá válásra utaló jelekre.

Sipos Zoltán az Ökomenikus Segélyszervezet részéről az ukrajnai menekülteknek nyújtott komplex szolgáltatásokat, a segélyszervezet kapacitásait és további céljait szemléltette. Elmondta, hogy az ide menekülő családok a mindennapi szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások mellett igénylik a kulturális programok, események további megrendezését is.

Pavlovits Máté a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) részéről a folyamatban lévő, ukrajnai menekültek integrációját elősegítő projektről tartott előadást, melynek keretében többek között ukrán nyelvű pszichológusokat foglalkoztatnak, magyar nyelvórákat és munkaügyi tanácsadást tartanak a menedékesek részére.

Az esemény megrendezésére az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja (október 18.) kapcsán került sor, melyről bővebben itt tájékozódhat:

https://emberkereskedelem.kormany.hu/az-emberkereskedelem-elleni-kuzdelem-europai-napjan