Az Európai Bizottság emberkereskedelem elleni koordinátorának irodája tájékoztatta a tagállamokat, hogy határokon átívelő, emberkereskedelem elleni erőfeszítésekkel kapcsolatos fellépésekre irányuló pályázati felhívás került meghirdetésre.

Az Európai Bizottság 2017. évi Közleményére, illetve második Előrehaladási Jelentésének megállapításaira alapozva – amely magában foglal a tagállamoktól, az érintett EU ügynökségektől és a civil társadalomtól származó információkat, valamint a nemzetközi szervezetek szakterülethez köthető jelentéseinek következtetéseit –, ez a pályázati téma az érintett felek megerősítését célozza transznacionális kontextusban, az emberkereskedelem elleni uniós irányelv végrehajtása tekintetében.

Az e prioritás alapján finanszírozható projekteknek a következő eredményeket kell biztosítaniuk:

  • Az emberkereskedelem harmadik országbeli áldozatai azonosításának, körülményeinek és integrációjának javítása a városokban / régiókban / vidéki térségekben és a projektek részét képező magas kockázatú ágazatokban, valamint annak demonstrálása, hogy a határokon átívelő fellépések milyen módon járulnak hozzá a fentiekben hivatkozott célok eléréséhez;
  • A helyi és regionális önkormányzatok és a civil társadalom közötti transznacionális együttműködés fejlesztése az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására, integrációjára, valamint önkéntes és biztonságos visszatérésére irányuló intézkedések hatékonysága érdekében, illetve a gyermek áldozatok számára tartós megoldások feltérképezése;
  • Gyakorlati megközelítések, eszközök és iránymutatások kidolgozása korábbi projektek releváns eredményeire építve.

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. január 30., brüsszeli idő szerint 17:00 óra.

Pályázat benyújtása

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

Valamennyi releváns információ elérhető a pályázati lehetőséggel kapcsolatban ezen a linken.